Home פורומים הפורומים Forum: תהליך הקבלה ארכיון 1: שאל את ארינגו: תהליך הקבלה מענה ל־ארכיון 1: שאל את ארינגו: תהליך הקבלה

aringo
חבר
מספר הפוסטים: 1368

To: adarp


גילעם,

קודם כל תודה רבה על ההתייחסות הרצינית והמושקעת לשאלותיי.

תודה על הפירגון.

ברשותך, אני רוצה לחקור שלב אחד נוסף.

כתבת שלאור הנתונים הנוכחיים, לתוכניות MIT, HBS וIMD, זה יהיה סטרצ'.

אם אני רוצה להתחרות לתוכניות אלו – מה אני יכול לעשות עכשיו, שיעשה את ההבדל הגדול ביותר מבחינתם?

אדר, ככלל, כל צעד שיחזק את הפרופיל שלך מבחינת שיקולי הקבלה המוזכרים באתר ארינגו יועיל לסיכויי הקבלה שלך.

בין השאר, יהיה טוב אם תלמד כמה שיותר על בתיה"ס האלה, תשמור על קשר טוב עם ממליצים פוטנציאליים, תרים פרוייקט מרשים כלשהו, אם במסגרת רפא"ל ואם במסגרת 2 העמותות בהן אתה פעיל, תקבל קידום מרשים בעבודה לתפקיד שכולל ניהול של מס' רב של אנשים, תוציא ציון GMAT חריג ובהמשך "תרים" חיבורים, המלצות וקורות חיים אפקטיביים במיוחד מבחינת סיכויי הקבלה.

שוב תודה רבה,

בבקשה. בהצלחה אדר.