Home פורומים הפורומים Forum: תהליך הקבלה ארכיון 1: שאל את ארינגו: תהליך הקבלה מענה ל־ארכיון 1: שאל את ארינגו: תהליך הקבלה

aringo
חבר
מספר הפוסטים: 1368

To: raz


גלעם שלום. שמי רז ואני בן 29. זה מכבר סיימתי להגיש מועמדות למספר אוניברסיטאות בארה"ב ובאירופה. אני חייב להודות שיש לי בעיה של חוסר אמינות בחלק מהאפליקיישן. ויש לי חשש סביר (אך אני לא בטוח) שדבר זה עשוי להתגלות על ידי אחת או יותר מהאוניברסיטאות שנרשמתי אליהן. כיצד נוהגות אוניברסיטאות במצב כזה בהנחה שיש בסיס לחוסר אמינות בחלק מהאפליקשיין?
רז, השאלה היא איך מגדירים "חוסר אמינות". ישנו גבול דק ואפור בין לרשום דברים בצורה הכי מרשימה שיש (שזה לגיטימי) לבין לשקר באפליקיישן – לכתוב דברים שאינם אמת, לרשום עובדות שאינן נכונות וכדומה. במקרה השני, אם הדבר יתגלה לפני שהתחלת את התואר, יש סיכוי טוב מאוד שההחלטה לקבל אותך תבוטל. אם הדבר יתגלה במהלך התואר, יש סיכוי טוב שינקטו נגדך סנקציות מסויימות ו/או ש"תודח" מהתוכנית.
דרך אגב, אחת התובנות שהפקנו במשך השנים היא ש"אותנטיות חכמה" באפליקיישן (לא מצאתי ביטוי טוב יותר… הדגש הוא על האותנטיות) היתה גורם קריטי בחלק מההצלחות היותר מפתיעות שהיינו עדים להן, או חלק מהן, בשנים האחרונות.

האם הדבר מועבר לאוניברסיטאות נוספות ? אינני מכיר מנגנון פורמלי שכזה. אני כן יודע שהחבר'ה מאדמישנס (ובעיקר ראשי ועדות הקבלה) מדברים ביניהם, שלינדה מקולומביה בקשר עם רוז (לשעבר) מוורטון וכדומה, ואז ייתכן שבאופן לא סיסטמטי/פורמלי מידע כזה יועבר.

במידה והתחלתי ללמוד ובמהלך לימודיי מתגלה דבר כזה? האם הלימודים מופסקים?

תלוי בחומרת העניין. בהחלט ייתכן, והיו מקרים כאלה.

התקבלתי כבר לאוניברסיטה אחת (עם הבעיה שצויינה לעיל) ואני כעת חושש לגבי נושא האפליקיישן . אני שוקל לא להתחיל ללמוד .

עד כמה משקיעות האוניברסיטאות בבדיקת האפליקשיינס, לפני הקבלה ללימודים, וחשוב יותר אחרי תחילת הלימודים?
לא ידוע לי על בדיקות שנעשות לאחר שהתחלת ללמוד. נעשות בדיקות לפני החלטת הקבלה או לאחריה (לפני תחילת הלימודים). וורטון, למשל, הריצו בשנה שעברה תהליך verification מאוד יסודי שנערך ע"י חברת חקירות חיצונית ומומן ע"י המתקבלים. במקרה של הישראלים, הסניף האירופאי של אותה חברה התקשר אל מקומות עבודה ואל ממליצים של מרבית (כמעט כל) המתקבלים. מרבית האונירסיטאות נוקטות בגישה מדגמית יותר ויסודית פחות, אם כי הדבר משתנה משנה לשנה. בדרך כלל, במרבית האוניברסיטאות ובמרבית השנים, הבדיקה היא מדגמית.

האם העובדה שביקשתי מלגה יכולה לגרום לבדיקה נוספת?
התשובה לשאלה הזו משתנה – תלוי באיזו מילגה מדובר ובאיזו אוניברסיטה. באופן כללי, סיכוי קטן שכן.

במידה וסטודנט נתפס על בעיה של אי אמינות באפליקיישן במהלך הלימודים, האם הצטיינות בלימודים ופעילות חברתית עניפה יכולה לעזור?
אכן כן, אם כי סביר שההשפעה תהיה קטנה ושלאלמנט שהני תהיה יותר השפעה מאשר לראשון. במקרים רבים מדובר בהליך מעין-שיפוטי שמנוהל ע"י סגל ו/או סטודנטים ובו ייתכן שיינתן משקל לשיקולים כאלה. במקרה של בעיית אמינות חותכת, סביר כי המשקל יהיה קטן עד קטן מאוד.