Home פורומים הפורומים Forum: תהליך הקבלה ארכיון 1: שאל את ארינגו: תהליך הקבלה מענה ל־ארכיון 1: שאל את ארינגו: תהליך הקבלה

aringo
חבר
מספר הפוסטים: 1368

To: itaik


שלום גילעם,

אני נמצא בשלבי חשיבה מתקדמים (גם זה משהו…) לפני עזיבת תוכנית ה-MBA באוניברסיטת ת"א ונסיון להתקבל ל-INSEAD.

יש לי שאלות לרוב אז אני אטפטף אותן פה ושם.

כיצד מתייחסים בועדות הקבלה של בתי הספר הטובים בכלל ו-INSEAD בפרט לרקע צבאי? מצד אחד הרקע פיקודי וייחודי וכמובן שבעל פוטנציאל ענין גבוה אבל מצד שני המדובר פה על הצבא הישראלי ולא השוויצרי.. האם נושא השירות בצבא יוצר אנטגוניזם? האם כדאי לפרט או לצמצם בנקודה זו?

איתי, שאלה קשה וטובה שאלת. הרבה (המון) כאן תלוי בקורא הספציפי ש"נפלת" עליו היות ובד"כ (לא ידוע לי על מקרה הפוך) אין הנחייה של ועדת הקבלה לבודקים בנושא הזה. ישנה אווירה, וישנה הסתברות ליפול על מישהו "אנטי", וההסתברות הזו משתנה לפי ה"אווירה". ישנם מקומות (הרוורד, וורטון) בהם סביר יותר כי הנסיון הצבאי שלך יתקבל בגישה אוהדת. הוא ייחשב כנסיון עבודה לכל דבר, ולפעמים אפילו יקבל נקודות זכות כיוון שמדובר בנסיון מיוחד/פיקנטי/מנהיגותי יותר. לצבא יש שם של מקום בו נושא עבודת הצוות מאוד מפותח, ולכן סביר שתקבל נקודות סביב הנושא הזה אם תדגיש אותו בחיבורים. כנ"ל (אם כי להערכתי במידה פחותה יותר) גם לגבי מנהיגות.
מנגד, ישנם מקומות בהם הסבירות ש"תיפול" על בודק "נגטיבי" גבוהה יותר. ברקלי היא דוגמה טובה, אם כי גם שם, להערכתי (וזו לא דעה פופולרית, אני יודע), רוב הסיכויים הם שהנסיון הצבאי שלך ייקרא וייתפס פשוט כנסיון עבודה לכל דבר. בבתי"ס בחוף המערבי הסיכויים שלך "ליפול" על בודק נגטיבי גבוהים יותר. כנ"ל, להערכתי, באירופה, פחות במוקומת כמו LBS ויותר במקומות כמו אינסאד ו-HEC.

נותר לי רק לאחל לנו שיבוא כבר השלום ובעיותינו יהיו אחרות.

שנה טובה,

מי ייתן. הגיע הזמן. שנה טובה גם לך, והרבה בהצלחה בדרך.