Home פורומים הפורומים Forum: תהליך הקבלה ארכיון 1: שאל את ארינגו: תהליך הקבלה מענה ל־ארכיון 1: שאל את ארינגו: תהליך הקבלה

dwwinn
חבר
מספר הפוסטים: 2

To: Gilam


לגבי השם ארינגו – האם זה קשור לחקר הצמחים, במקרה?