Home פורומים הפורומים Forum: תהליך הקבלה ארכיון 1: שאל את ארינגו: תהליך הקבלה מענה ל־ארכיון 1: שאל את ארינגו: תהליך הקבלה

aringo
חבר
מספר הפוסטים: 1368

To: batel


בת אל, אנחנו צריכים להרחיב (ונרחיב) את הרשימה הזו… כמובן שיש הרבה תוכניות מובילות שעדיין אינן ברשימה, ובוקוני ביניהן. בעולם יש מעל 6000 תוכניות MBA. הייתי מגדיר את 100 הראשונות כמובילות (פחות מ-2% עליונים) וכאמור, את בוקוני ביניהן.

גילעם