Home פורומים הפורומים Forum: תהליך הקבלה ארכיון 1: שאל את ארינגו: תהליך הקבלה מענה ל־ארכיון 1: שאל את ארינגו: תהליך הקבלה

berkoman
חבר
מספר הפוסטים: 6

To: Gilam


גילעם שלום

אני מכוון להרשם לספט' 2006 – ולכן עדיין בראשית הדרך

לאחרונה ערכתי חישוב ראשוני של ה- GPA שלי

ומכיון שלמדתי חשבונאות ראיתי שה- GPA עולה בכ- 0.25 נק'

אם אני מנטרל את המקצועות הספציפיים של חשבונאות שנה ג'

וזאת משום שהם אינם משקפים כי הממוצע של כ- 90 בכלל התואר

נפגע ע"י המקצועות הנ"ל שבהם מכינים את הסטודנטים לציונים של בחינות

המועצה – דהיינו מתרגלים לציונים של 60 עד 70

ולסיכום מסיבה זו ראיתי לנכון לנטרל את הציונים הללו מחישוב ה- GPA

האם זה מקובל?

כיצד אני עושה זאת? האם בחיבורים?

האם שמעת על מקרים נוספים כאלה?

(בעיה שרלוונטית לרואי חשבון)

תודה

גיא