Home פורומים הפורומים Forum: תהליך הקבלה ארכיון 1: שאל את ארינגו: תהליך הקבלה מענה ל־ארכיון 1: שאל את ארינגו: תהליך הקבלה

dalit
חבר
מספר הפוסטים: 556

To: גדי


אני יכולה לקשר אותך עם מישהו שסיים שנה שעברה באדלייד. אם אתה מעוניין תשאיר פה מייל.