Home פורומים הפורומים Forum: תהליך הקבלה ארכיון 1: שאל את ארינגו: תהליך הקבלה מענה ל־ארכיון 1: שאל את ארינגו: תהליך הקבלה

HDRLY
חבר
מספר הפוסטים: 10

To: All


הי גילעם,

אני זוכרת שמספר ישראלים שלומדים כעת בהרווארד פתחו פורום או מייל שלהם לשאלות על התכנית בכלל, ועל נסיונם האישי בפרט,

ידוע לך הלינק או המייל?

תודה על הפורום המעולה,

הדר