Home פורומים הפורומים Forum: תהליך הקבלה ארכיון 1: שאל את ארינגו: תהליך הקבלה מענה ל־ארכיון 1: שאל את ארינגו: תהליך הקבלה

manuzur
חבר
מספר הפוסטים: 36

To: wizardofoz10


תוכנית למשפטים הציונים ומכתבי ההמלצה הם הכי חשובים – ממוצע 80 הוא גבולי אבל אפשר להתקבל לחלק מהאוניברסיטאות הטובות (אבל כנראה לא ייל או הרווארד) מנהל עסקים יש דגש חזק יותר על ניסיון עבודה ופעילות חברתית ומכתבי המלצה ולא רק על ציוני התואר ולכן הממוצע מספיק להתקבל בהנחה שיש לך ניסיון עבודה וכו'