Home פורומים הפורומים Forum: תהליך הקבלה ארכיון 1: שאל את ארינגו: תהליך הקבלה מענה ל־ארכיון 1: שאל את ארינגו: תהליך הקבלה

shoshy
חבר
מספר הפוסטים: 141

To: Gilam


תודה תודה ורק שתדע שהבטחת מראש שעתיים אז אולי כדאי להעלות את הפרס ל- 4 שעות –

לגבי התפוחים…פשוט קראתי בפורום שאתה חובב יפאנית וביפאנית רינגו= תפוח אז חשבתי… אולי…

אבל כנראה שלא…

חבל, כי דוקא בדיוק השבוע קיבלתי שני דוח"ות חניה אז הפרס הצנוע דוקא יכול היה לסדר אותי