Home פורומים הפורומים Forum: תהליך הקבלה ארכיון 1: ???Any Israeli Applicants מענה ל־ארכיון 1: ???Any Israeli Applicants

boazcn
חבר
מספר הפוסטים: 139

To: All


היי,

ההרצאה של נציגת TIM היתה הטובה ביותר , די ברור בהתחשב בכך שכל השאר היו בוגרים והיא מקצוענית בתחום שיווק בית הספר. בכל מקרה, די מרשים ש-TIM היחידים ששולחו נציג רישמי ולא סטודנט/בוגר (בטח בהתחשב בכך שחלק מבתי הספר המובילים בארה"ב מבצעים כנסים רשמיים במצרים ולא טורחים להגיע לארץ).

בקשר לכל החברה שמנסים להביא גיליון ציונים מהטכניון במעטפה חתומה – בכל האוניברסיטאות המובילות , בפרט TIM, אין צורך להגיש גיליון ציונים עד שמתקבלים. כל מה שצריך לעשות זה למלא קובץ LECXE שמופיע במערכת ההרשמה. את הגיליון הרישמי צריך להביא במידה ומתקבלים/מוזמנים לראיון.