Home פורומים הפורומים Forum: תהליך הקבלה ארכיון 1: ???Any Israeli Applicants מענה ל־ארכיון 1: ???Any Israeli Applicants

daniela
חבר
מספר הפוסטים: 4

To: All


עמית שלום,
הוצאתי בג'ימט 680 (50 בכמותי, 32 במילולי). מעבר לכך יש לי מועמדות מאוד חזקה.
האם כדאי להיבחן שוב? (אני רוצה להתקבל להארוורד/סטנפורד).
האם מסתכלים גם על מרכיבי הציון או רק על הסכום הכולל?
תודה,
דניאלה