Home פורומים הפורומים Forum: תהליך הקבלה ארכיון 1: ???Any Israeli Applicants מענה ל־ארכיון 1: ???Any Israeli Applicants

epony
חבר
מספר הפוסטים: 785

To: daniela


דניאלה,

בתיה"ס המובילים אכן מסתכלים גם על ציוני ה-GMAT בחלקים השונים של המבחן, ולא רק על הציון הסופי. הם מציינים ככלל אצבע ציונים בסביבות האחוזון ה-75 ומעלה בכל אחד מחלקי הבחינה (דהיינו 45 ומעלה בכמותי ו-35 ומעלה במילולי).

היות והציון הכמותי שלך גבוה משמעותית מכך, והציון המילולי שלך לא מאוד רחוק מכך, ובהתחשב בעדותך כי יש לך "מועמדות מאוד חזקה", לא הייתי שש במקומך להשקיע עוד זמן, כסף ומאמץ ב-GMAT נוסף; במיוחד אם את בטוחה שמרכיבים אחרים של המועמדות שלך מוכיחים כי יש לך יכולות אנליטיות ושליטה באנגלית מעבר למה שמשתמע מהציון המילולי שלך.

בהצלחה!