Home פורומים הפורומים Forum: תהליך הקבלה ארכיון 1: ???Any Israeli Applicants מענה ל־ארכיון 1: ???Any Israeli Applicants

boazcn
חבר
מספר הפוסטים: 139

To: Yanivus


ב-HBS לא מוכנים (ואל תתחכם איתם – הם ממש קשוחים – ככה זה HBS לטוב ולרע)

ב-Wharton, MIT, Stanford יש אפשרות להגיש מכתב, כאשר ב-WHARTON צריך לענות על כל השאלות בצורה של מכתב ובשנים האחרים לענות על כל שאלה בנפרד.

כל המידע הזה מופיע ב-on-line application של כל בית ספר תחת התפריט של ממליצים.