Home פורומים הפורומים Forum: תהליך הקבלה ארכיון 1: ???Any Israeli Applicants מענה ל־ארכיון 1: ???Any Israeli Applicants

dudy
חבר
מספר הפוסטים: 88

To: ofirr


היי אופיר

אני מציע שתסתכל בחלק של "שאל את ארינגו", גילעם רשם שם התייחסות מפורטת יחסית לנושא