Home פורומים הפורומים Forum: תהליך הקבלה ארכיון 1: ???Any Israeli Applicants מענה ל־ארכיון 1: ???Any Israeli Applicants

dalit
חבר
מספר הפוסטים: 556

To: nate77


בהמשך למה שדודי כתב, תמיד טוב גם להתנדב.

כמה שיותר יותר טוב, ואם יש את הזמן לזה, אז למה לא?