Home פורומים הפורומים Forum: תהליך הקבלה ארכיון 1: ???Any Israeli Applicants מענה ל־ארכיון 1: ???Any Israeli Applicants

odrp
חבר
מספר הפוסטים: 293

To: Yanivus


המידע לגבי דירוג במחזור אינו required, אם האוניברסיטה שלך אינה משחררת אותו. אני סיימתי באוניברסיטה העברית והמידע היחיד שהיא משחררת הוא האם סיימת בהצטיינות יתרה (2%) או הצטיינות.

לא נתקלתי בבעיה של חתימה על הטופס שהאוניברסיטאות נותנות, אבל לקח לי קצת זמן לגלות מי בדיוק במזכירות הפקולטה מכירה את ה-drill של רישום לאוניברסיטאות בחו"ל. ברגע שמצאתי אותה הסתבר לי שהיא היחידה שמכירה את הנושא הזה, על מה לחתום וכן הלאה. בכל מקרה הדפסתי לה את קבצי ה-pdf של גיליונות הציונים והיא פשוט חתמה עליהם, אחרי שאיימתי שאם לא אני שורט לה את האוטו.

נדמה לי שזה יהיה קצת בעייתי אם לא תשלח להם את ההעתקים של הטפסים שלהם. הייתי מנסה לדבר עם מישהו בפקולטה כי אני משער שאתה לא הראשון מהטכניון שמנסה להתקבל ללימודים בחו"ל. מקסימום תנסה את האיום של האוטו, אבל בעדינות.