Home פורומים הפורומים Forum: תהליך הקבלה ארכיון 1: ???Any Israeli Applicants מענה ל־ארכיון 1: ???Any Israeli Applicants

mbaq
חבר
מספר הפוסטים: 45

To: All


עמרי,

אני מסכים איתך במאה אחוז, אם ביה"ס ב– top20, מציע מילגה כדאי לשקול את האופציה הזו ברצינות. חשוב כמובן לבדוק נתונים נוספים לגבי הביה"ס כמו למשל placement stats, וכמו כן את ההיסטוריה והעתיד של הביה"ס מבחינת הדירוג. לא פחות חשוב זה לבדוק מה התכנית מציעה. אני למשל בחרתי ב-Goizueta Business School, שהציעו לי מילגה גבוה בגלל נתונים טובים שהיו לי. כמובן שהמילגה לא היתה השיקול היחידי. ה placement stats למשל היו מדהימים (91% מהכיתה של 04 מצאו עבודה בטווח של 3 חודשים ובשנתיים האחרונות 100% מהתלמידים מצאו Internships).בנוסף ראיתי את הכיוון של הביה"ס מבחינת הדירוג וראיתי שבשנים האחרונות הביה"ס עלה מאוד בדירוג, דבר שהעיד על הכיוון שבו הביה"ס צועד, וכמובן כמו שציינתי למדתי מה התכנית מציעה מעבר ללימודים הבסייסים והשוויתי את זה לבתי ספר אחרים. בדיעבד כשהתחלתי את הלימודים ראיתי שהניתוח שלי היה נכון – כלומר הביה"ס משקיע מאוד בכל נושא העבודה לאחר הלימודים, וכמו כן מאז החיבור של הביה"ס עם חברת קוקה קולה (שמשרדיה נמצאים באטלנטה) הביה"ס רק עולה בדירוג והפנים קדימה. ולכן חשוב מאוד להבין שבוחנים את התכניות השונות חשוב להסתכל על התמונה הכללית ולא רק הדירוג בטבלה (כשהוא נתון חושב כשלעצמו)

אוהד