Home פורומים הפורומים Forum: תהליך הקבלה ארכיון 1: ???Any Israeli Applicants מענה ל־ארכיון 1: ???Any Israeli Applicants

galanos
חבר
מספר הפוסטים: 9

To: All


אני כמובן שמח על ההשקעה של MIT ורציתי רק לציין שהיו עוד אוניברסיטאות כגון TUCK ששלחה נציגה ישראלית (דנה שבאה מארה"ב). מעבר לזה הצלחתי לתפוס מספר שיחות "אישיות" עם חלק מהנציגים ואני מניח שזה יעזור לי לגבש את ה short list שלי.

תודה למי שתרם…