Home פורומים הפורומים Forum: תהליך הקבלה ארכיון 2: שאל את ארינגו: תהליך הקבלה מענה ל־ארכיון 2: שאל את ארינגו: תהליך הקבלה

shimonh
חבר
מספר הפוסטים: 159

To: n.yanus


טוב, אני מקווה שגילעם לא יבעט אותי מפה, אבל השפות ממש מפתות.

כן, שפות זה משהו מאוד נחשב. יש לך גם מקום פורמלי לציין את זה (קורות חיים, APP FORM) וגם בחיבורים תוכל להשתמש בזה (בזכות הידע שלי בשפה X תקשרתי מעולה עם הלקוח Y ופתרתי בעיה Z).

אני מציע שתקרא מה אוהבים בתי הספר בספרים הנבחרים, שם תראה כמה הם אוהבים שפות, למה ועוד…