Home פורומים הפורומים Forum: תהליך הקבלה ארכיון 2: ???Any Israeli Applicants מענה ל־ארכיון 2: ???Any Israeli Applicants

shaysp
חבר
מספר הפוסטים: 86

To: Roy Ben-Ami


היי רועי,

בקטע הזה צריך להיות זהירים… אם מבקשים בפירוש post graduation W/E אז תרשום רק את הנסיון לאחר האוניברסיטה. הנסיון הצבאי שלך יבוא לידי ביטוי מן הסתם במקום אחר בחיבורים או לפחות בקורות החיים. זה גם המקום לדעתי להשתמש בחיבור האופציונלי שנותנים בחלק מבתי הספר.

בהצלחה,

שי