Home פורומים הפורומים Forum: תהליך הקבלה ארכיון 2: ???Any Israeli Applicants מענה ל־ארכיון 2: ???Any Israeli Applicants

Limch
חבר
מספר הפוסטים: 323

To: shimonh


מרגש.

אז למה אני לא קיבלתי מייל כזה?

אולי בגלל שכבר היגשתי?