Home פורומים הפורומים Forum: תהליך הקבלה ארכיון 2: ???Any Israeli Applicants מענה ל־ארכיון 2: ???Any Israeli Applicants

shaysp
חבר
מספר הפוסטים: 86

To: asaf_sagy


הוסף לזה את העובדה שהם חישבו רק את ה post-mba ללא בונוסים וההעלאות.

זה לא כל כך מסתדר לי עם העובדה שרוב הישראלים שדיברתי איתם אמרו שתוך שנתיים שלוש הם החזירו את ההלוואה. לגבי ההכנסות האבודות בזמן הלימודים, סביר להניח שאכן מדובר במשכורות נמוכות יותר. לא סתם מקימים מרכזי פיתוח בארץ, על פי רוב מהנדס ישראלי זול יותר מאשר מהנדס אמריקאי.