Home פורומים הפורומים Forum: תהליך הקבלה ארכיון 2: ???Any Israeli Applicants מענה ל־ארכיון 2: ???Any Israeli Applicants

Roy Ben-Ami
חבר
מספר הפוסטים: 82

To: Limch


תודה על התשובה לימור!
זה בדיוק המקום שהתכוונתי.
ותגידי, זה לא בעייה שהכנסת את החודשים לפני הקולג (כלומר צבא) במקום שכתוב ספיציפית אחרי קולג?
ציינת את זה איפשהו? בחיבור השישי?
כמו כן תודה רבה לשי ואייל על האינפורמציה, אני כנראה באמת אכניס את החודשים בצבא פנימה.
שיהיה צום קל לכל מי שצם!