Home פורומים הפורומים Forum: תהליך הקבלה בין אירופה לארה’’ב ומה שבניהם מענה ל־בין אירופה לארה’’ב ומה שבניהם

epony
חבר
מספר הפוסטים: 785

To: economics


למיטב ידיעתי GE מפוזרים באופן די אחיד על כל ארה"ב, ולמעשה בכל העולם. הם מגייסים בכל התכניות המובילות, הן בארה"ב והן באירופה.