Home פורומים הפורומים Forum: תהליך הקבלה בין אירופה לארה’’ב ומה שבניהם מענה ל־בין אירופה לארה’’ב ומה שבניהם

economics
חבר
מספר הפוסטים: 135

To: All


תודה לכל העונים!

אני באופן עקרוני מעוניין לעבוד בחברה כמו ג'נרל אלקטריק. האם היא נוטה לגייס באזורים מסוימים.