Home פורומים הפורומים Forum: תהליך הקבלה התקבלת? אנא עדכן מענה ל־התקבלת? אנא עדכן

OK
חבר
מספר הפוסטים: 51

To: Avi


אני קיבלתי היום זימון לראיון למישיגן. מבחינתי, לצורכי הפורום אפשר לראות את זה כ"מתקבל" .

אולי ככה אקבל התייחסות וטיפים מיודעי-דבר – למשל, איזה מראיין לבחור (ראיתי למשל שיאיר אפרתי עבר פה באזור לפני אי-אילו שנים, איך הוא, מישהו התראיין אצלו? יש גם את ר. הלדשטיין וגם א. Dessau – מי מכיר, מי יודע?

מי עוד קיבל זימון בסיבוב 2? איזו "תחרות ישראלית" יש על המקומות?

וגם טיפים. אני מאוד מרוצה מהזימון ל- Ross, זה בית-ספר מבוסס פרקטיקה וחזק מאוד למשני-קריירה כמוני – ככה שכל עזרה תבורך.