Home פורומים הפורומים Forum: תהליך הקבלה זומנת לראיון? אנא עדכן מענה ל־זומנת לראיון? אנא עדכן

OK
חבר
מספר הפוסטים: 51

To: All


נפרסם גם פה, אולי מישהו יראה את ההודעה שלי – גם ככה עד עכשיו לא בדיוק הבנתי את מבנה השרשורים באתר הזה מתוך Google Chrome…

לענייננו: שלום לכולם, ובמיוחד למביני דבר.

קיבלתי (עכשיו בלילה, השינה כמובן ממני והלאה) זימון לראיון לדיוק (אני מועמד סיבוב 2) – אבל בלי שום פרטים – מי, מתי, איפה.

יש עוד ישראלים שקיבלו הזמנה?

האם הראיונות נעשים בארץ, עם בוגרים, כמו לגבי אוניברסיטאות אחרות?

וכמובן שאלת הקיטבג הצפויה: אני רוצה לקוות שזה סימן טוב, שהרי דיוק היא אוניברסיטה די סלקטיבית – האם הזימון אומר שאם אני לא דופק את עצמי בצורה מחרידה בראיון, אני בפנים?

בהצלחה לכולנו!