Home פורומים הפורומים Forum: תהליך הקבלה חדשות GMAT מקידום מענה ל־חדשות GMAT מקידום

Ice
חבר
מספר הפוסטים: 30

To: economics


אם בנבואות עסקינן, יש ברשת סימולטור תוצאות שמשכלל את כל המבחנים למינהם.
http://gmatclub.com/gmat-score-calculator/
שווה להעיף מבט, אולי זה יתן לך תמונת מצב ברורה יותר.
אני אישית לא הייתי מסתמך על תוצאה של מבחן סימולציה מחברה אחת, אלא עושה עוד מספר סימולציות ממקורות שונים.

מקווה שזה עזר לך.