Home פורומים הפורומים Forum: תהליך הקבלה חדשות GMAT מקידום מענה ל־חדשות GMAT מקידום

economics
חבר
מספר הפוסטים: 135

To: All


שלום אסף, נעים להכיר

אם להודות על האמת אחרי ההתכתבויות בפורום עשיתי סימולציה בג'ימאט פרפ וקיבלתי 750, אני מקווה שזה ישקף במשהו את המבחן האמיתי בעוד שבוע

נכון אכן ההסברים בסימולציות של קפלן מאוד עוזרים להבין את הנעשה