Home פורומים הפורומים Forum: תהליך הקבלה חדשות GMAT מקידום מענה ל־חדשות GMAT מקידום

economics
חבר
מספר הפוסטים: 135

To: All


מה נותנים בקורס הזה שלא ניתן ללמוד מהחומר של המבחנים אוןליין, ואיך זה בהשוואה לקורס הרגיל?

אגב עם אשראי של מישהו אחר הם שואלים שאלות או מבקשים פרטי זיהוי או שברגע ששולם באנטרנט אין עם זה בעיה?