Home פורומים הפורומים Forum: תהליך הקבלה חדשות GMAT מקידום מענה ל־חדשות GMAT מקידום

economics
חבר
מספר הפוסטים: 135

To: All


היי

אני לקוח ארינגו וגם מתכוון להשתמש בשירותיה של קידום

אבל מכיוון שאני גר רחוק לא תהיה לי אפשרות להגיע לכל השיעורים,

האם הערכה כוללת את כל התרגולים והמבחנים(האדפטיביים בין היתר) שקידום מציעה במסגרת הקורס שלה?