Home פורומים הפורומים Forum: תהליך הקבלה חוויות מה TOEFL מענה ל־חוויות מה TOEFL

economics
חבר
מספר הפוסטים: 135

To: All


היי גיא

הציונים ניתנו באותו יום ? כמה זמן אחרי הבחינה הם מגיעים במייל?