Home פורומים הפורומים Forum: תהליך הקבלה לחברים בלבד מענה ל־לחברים בלבד

economics
חבר
מספר הפוסטים: 135

To: All


שלום לכולם, שאלה קטנה בג'ימאט, כמה נחשב ציון שעובר את הרדאר בחיבורים?