Home פורומים הפורומים Forum: תהליך הקבלה לחברים בלבד מענה ל־לחברים בלבד

daniel2013
חבר
מספר הפוסטים: 4

To: stasez


stasez
שים לב להודעה שכתבתי בפורום מימון MBA,
http://www.mbachances.co.il/forum/display_topic_threads.asp?ForumID=1&TopicID=819&PagePosition=1&get=last#34124

רשמתי שם את כל המוסדות שנותנות הלוואה ללא צורך בערבים לסטודנטים לא אמריקאים,
זה לא תלוי בכלום – רק בקבלה ובצורך שלך. הם מתאימים את ההלוואה למה שאתה צריך, לדוגמא רווק צריך הלוואה פחותה מנשוי, אמנם לא כל המקומות מאפשרים הלוואה גדולה יותר לנשוי – אבל הרעיון הוא שבגלל שזה בלי ערבים אז שתלווה כמה שצריך, אם לדוגמא התקבלת עם מלגה של 40K, אז ילוו לך 20K פחות בכל שנה גם אם היית רוצה להלוות את המקסימום.