Home פורומים הפורומים Forum: תהליך הקבלה לחברים בלבד מענה ל־לחברים בלבד

economics
חבר
מספר הפוסטים: 135

To: All


שלום רב לכולם,

האם מישהו מכיר ויכול להמליץ על מורה פרטיפרטית למטרת שיפור יכולת ההבעה באנגלית (לא לטופל)?

תודה