Home פורומים הפורומים Forum: תהליך הקבלה מיטב GMAT מענה ל־מיטב GMAT

liatportal
חבר
מספר הפוסטים: 9

To: All


היי,
במידה ואני ניגשת למבחן GMAT באותו היום או יום לפני הגשת בקשה לאוניברסיטה, אני אקבל את הציון מיד אך את ציוני החיבורים אקבל רק שבועיים אחר כך.
האם אמורה להיות עם זה בעיה? או שזה אמנם מצב לא אידיאלי אך קביל?

אשמח לקבל תשובה מבוססת.

ליאת