Home פורומים הפורומים Forum: תהליך הקבלה עדכוני Top MBA מאתר ארינגו מענה ל־עדכוני Top MBA מאתר ארינגו

Gilad D
חבר
מספר הפוסטים: 1131
ועדות הקבלה מתחילות להתחשב בציון ה-IR בג'ימאט
כתבה באתר Poets & Quants מדווחת על ממצאי סקר של חברת קפלן, ממנו עולה כי לאחר כמה שנים בהן ועדות הקבלה לא ייחסו חשיבות מיוחדת לחלק ה-integrated reasoning החדש במבחן הג'ימאט, השנה יהיה לחלק הזה משקל רב יותר בתהליך הקבלה לתוכניות ה-MBA.
הסקר גילה כי 59% מחברי ועדות הקבלה ביותר מ-200 בתי ספר למנהל עסקים בארה"ב ובריטניה השיבו כי ציון ה-IR הוא חלק חשוב בהערכת המועמד. רק לפני שנה אמרו 41% בלבד מחברי ועדת הקבלה כי הציון הזה חשוב.
ניתן להסביר את השינוי בזכות העובדה שכעת כמעט לכל המועמדים יש ציון IR, בעוד שלפני 3 שנים כשהחלק הזה נכנס למבחן הג'ימאט, רק למעט מועמדים היה ציון IR ולכן היה קשה להשוות אותם למועמדים אחרים שנבחנו לפני הכנסת השינוי ולא קיבלו ציון IR.
למרות זאת, עדיין קשה לכמת בצורה מדויקת את חשיבותו של ציון ה-IR. ועדות הקבלה עדיין נותנות יותר משקל לציון הג'ימאט הכולל (שנע בין 200 ל-800 ואינו כולל את ה-IR שמגיע כציון נפרד), עם דגש מיוחד על החלק הכמותי.
אגב, כשהחלק החדש הוכנס למבחן לפני 3 שנים, סקר של קפלן מצא כי 54% לא היו בטוחים מה תהיה חשיבותו בתהליך הקבלה, ורק 22% סברו שציון ה-IR יהיה חשוב.
הסקר של קפלן נערך באוגוסט-ספטמבר 2015 בקרב 209 בתי ספר למנהל עסקים בארה"ב ו-5 בבריטניה.
ציון חלק ה-IR נע בין 1-8, כאשר הציון הממוצע של נבחני הג'ימאט בחלק זה הוא 4.3. ציון 7 נחשב באחוזון ה-81 בעוד ציון 8 נחשב באחוזון ה-92.