Home פורומים הפורומים Forum: תהליך הקבלה עדכוני Top MBA מאתר ארינגו מענה ל־עדכוני Top MBA מאתר ארינגו

Gilad D
חבר
מספר הפוסטים: 1131
פרופיל מחזור 2018 בהרוורד

הרוורד פרסמו פרופיל ראשוני של מחזור 2018 שיתחיל את לימודיו בתוכנית ה-MBA בספטמבר הקרוב:
מתוך 9759 אפליקיישנס שהוגשו התקבלו 11% מהמועמדים ונרשמו ללימודים 942 סטודנטים. ה-Yield של ביה"ס עומד על 90%.
מתוך כלל הסטודנטים, 401 הן נשים (43%). הגיל הממוצע של הסטודנטים הוא 27, ציון ה-GMAT החציוני הוא 730 וה-GPA הממוצע הוא 3.67.
מחזור
2018 מגוון במיוחד מבחינת ארץ המוצא של הסטודנטים, כאשר 332 הם סטודנטים
זרים (35%) שמגיעים מ-69 מדינות – 14% מאסיה, 11% מאירופה ו-5% ממרכז ודרום
אמריקה.
מבחינת הרקע האקדמי של הסטודנטים, 38% מגיעים מתחומי המדעים
המדוייקים, 41% מתחומי הכלכלה ומנהל העסקים ו-21% מתחומי מדעי הרוח והחברה.
מבחינת
הרקע התעסוקתי של הסטודנטים, 15% מגיעים מתחום היעוץ, 15% מתחום ההיי-טק
ותקשורת, 11% מתחום השירותים הפיננסים, 7% מתחום מוצרי הצריכה ו-8% מהמגזר
הממשלתי, החינוך ומלכ"רים.