Home פורומים הפורומים Forum: תהליך הקבלה שאל את ארינגו: תהליך הקבלה מענה ל־שאל את ארינגו: תהליך הקבלה

boris-fr
חבר
מספר הפוסטים: 1

To: Ron


רציתי לשאול לגבי השירות הצבאי. כמובן שעבור אלו שהיו קצינים או בתפקיד פיקודי או תפקידים ייחודיים שונים הצבא מהווה יתרון באפליקשיין.
אני הייתי טכנאי מחשבים במהלך השירות הצבאי. האם אני נמצא בעמדת נחיתות מול מועמדים זרים שבמהלך 3 השנים האלה צברו נסיון
תעסוקתי שהצסא לא זוקף לזכותי למרות שהמשכתי בתחום לתואר במדעי המחשב בהצטינות יתרה? יש לצרף אישור על השירות הצבאי
באפליקשיין בהנחה שלא משם אקבל את ההמלצות שלי? הצבא נחשב כנסיון תעסוקתי?
כמובן שאוכל להוסיף פרטים נוספים אך כרגע ענין השירות הצבאי מטריד אותי יותר כי הוא שם אותי בנחיתות אל מול המועמדים האחרים.

בוריס