Home פורומים הפורומים Forum: תהליך הקבלה שאל את ארינגו: תהליך הקבלה מענה ל־שאל את ארינגו: תהליך הקבלה

aringo
חבר
מספר הפוסטים: 1368

הי קארין,

כיצד להתייחס באפליקיישן לשנת ההשלמה בחשבונאות, שאינה חלק מהתואר הראשון ושהציונים בה מאוד נמוכים?

כדאי לבדוק אם עפ"י הדרישות המדוייקות שמציבה התוכנית שאתה פונה אליה יש צורך לכלול את השנה הזו בגליון הציונים. אם כן, כדאי אולי להוסיף note, מבוסס כמה שיותר על עובדות וסטטיסטיקות חד-משמעיות, שמסביר את מהות השנה הזו ואת בעיית הציונים.

מקווה שעזרתי, בהצלחה!

צוות ארינגו
קארין

03-9708829 (אפשר גם בשעות הערב המאוחרות)