Home פורומים הפורומים Forum: תהליך הקבלה שאל את ארינגו: תהליך הקבלה מענה ל־שאל את ארינגו: תהליך הקבלה

c0wb0y
חבר
מספר הפוסטים: 9

שלום,

בחלק מהאוניברסיטאות, מבקשים מהממליץ לדרג את המועמד בטבלה (GRID) לפי יכולות ומיקום באוכלוסיה. אחד הממליצים שלי אמר לי שמבחינתו הוא ימקם אותי בכל הקטגוריות ברמה הגבוהה ביותר(truly exceptional – 1%) למרות שזה מחמיא, האם זה לא מוגזם? אני יודע שהמטרה היא להציג תמונה חיובית ככל האפשר, אבל אולי כדאי לאזן דירוג כזה?