Home פורומים הפורומים Forum: תהליך הקבלה שאל את ארינגו: תהליך הקבלה מענה ל־שאל את ארינגו: תהליך הקבלה

aringo
חבר
מספר הפוסטים: 1368

To: omrih


שלום רב,

בחלק מהאוניברסיטאות, מבקשים מהממליץ לדרג את המועמד בטבלה (GRID) לפי יכולות ומיקום ביחס ליתר העובדים. אחד הממליצים שלי אמר לי שמבחינתו הוא ימקם אותי בכל הקטגוריות ברמה הגבוהה ביותר (truly exceptional – 1%). למרות שזה מחמיא, האם זה לא מוגזם? אני יודע שהמטרה היא להציג תמונה חיובית ככל האפשר, אבל אולי כדאי לאזן דירוג כזה עם כמה דירוגים נמוכים יותר כדי לתת יותר אמינות?

אשמח להתיחסותכם, בתודה מראש.

ועדות הקבלה בטופ-10 די רגילות לראות דירוגים כאלה. אם תוכן ההמלצה משתלב היטב עם דירוג כזה, ואם שאר הנתונים באפליקיישן שלך משתלבים באופן סביר עם דירוג כזה, להערכתי במרבית המקרים הדירוג יתרום למועמדותך (כלומר, ייתכן כי "תיפול" על חבר ועדת קבלה שיפקפק באמינות ההמלצה, אולם להערכתי ברובם המכריע של המקרים חברי ועדות הקבלה יחשבו כי הממליץ חש שאכן מגיע לך הדירוג הגבוה ביותר).

אם נתונים באפליקיישן שלך (או בגוף ההמלצה) לא משתלבים הגיונית עם הדירוג הזה (למשל – הוא מדרג אותך ב-1% על יכולות אנליטיות, ואילו הציונים שלך נמוכים למדי) יהיו רבים יותר שיפקפקו באמינות ההמלצה הזו, מה שלהערכתי יפגע במידה קטנה עד בינונית במועמדותך.

חשיבותו היחסית של כל ציון וציון בטבלה הזו נמוכה ביחס לתמונה הכוללת (המלצות, חיבורים, קורות חיים, אפליקיישן פורמס, ראיון). לכן, אם נתוניך האחרים לא משקפים "טופ 1% בכל הקטגוריות" אך כן משקפים אדם מוכשר מאוד, כדאי אולי לבקש מהממליץ לאזן מעט (מעט, לדעתי) את הדירוג – בייחוד בתחומים בהם ברור ממילא שאתה חזק, ושאליהם הממליץ לא היה חשוף במיוחד.

מקווה שעזרתי. בהצלחה!

קארין
03-9708829 (אפשר גם בשעות הערב)