Home פורומים הפורומים Forum: תהליך הקבלה שאל את ארינגו: תהליך הקבלה מענה ל־שאל את ארינגו: תהליך הקבלה

liatportal
חבר
מספר הפוסטים: 9

To: aringo a


האם חייבים את הציון במעמד הגשת בקשה לאוניברסיטה ? או שניתן לשלוח את הציון אחרי?
המבחן הקרוב ביותר הוא ב 15 בינואר ואני מתכוונת להגיש בקשות בתחילת ינואר – האם זה בכלל אפשרי? או שלא אוכל להגיש ללא הציון?