Home פורומים הפורומים Forum: תהליך הקבלה שאל את ארינגו: תהליך הקבלה מענה ל־שאל את ארינגו: תהליך הקבלה

engineer
חבר
מספר הפוסטים: 1

היי,

איזו חשיבות נותנים בתי הספר אם בכלל לשירות ביחידה קרבית? זה יכול לעזור או שעלול לפגוע?