economics
חבר
מספר הפוסטים: 135

To: All


אני חושב שזה אחד מאותם תחומים שקשה לחקור כי קשה לדעת מה מאפשר לאנשים להיכנס, הפוליש שעושה יועץ או התעלות האדם באלמנטים של המועמדות בהם הוא צריך להתעלות

נראה לי שהחוכמה היא להכניס מישהו שלא היה לו סיכוי לטופ 10