IchiBan
חבר
מספר הפוסטים: 216

אם אתה מכוון לבריטניה אולי כדאי ללכת ללמוד שם, יהיה יותר קל מבחינת שם וגם חיפוש עבודה. אם ליבשת, RSM יכול להיות טוב. אחת הבעיות בחיפוש עבודה ביבשת היא שאם אין לך עוד שפה פרט לאנגלית אתה עלול להיות מוגבל יחסית באפשרויות שלך.

לגבי דרג ראשון, לא נראה לי שיש ויכוח שאינסאד, LBS, IMD הם הטובים ביותר ביבשת ובין הטובים בעולם…

איצ'יבן