epony
חבר
מספר הפוסטים: 785

To: Limch


אני באמת מקווה שלא נתפספס, כי שיחה קצרה עם אישתי הבהירה לי שאני לא אוכל להישאר לקוקטיילים – מסתבר שאני צריך להגיע להצגה בקאמרי ב-20:30