epony
חבר
מספר הפוסטים: 785

To: LiorB


ליאור,

אם יש לך אזרחות במדינה החברה באיחוד האירופי, אתה זכאי באופן אוטומטי לגור ולעבוד בכל מדינות האיחוד האירופי, למעט מקרים חריגים מסויימים הנוגעים למחזיקי דרכונים של מדינות מזרח אירופה שהצטרפו לאיחוד האירופי ב-2004 ו-2007: פולין, הונגריה, צ'כיה, אסטוניה, לטביה, ליטא, סלובקיה, סלובניה, בולגריה ורומניה. על שתי האחרונות יש מגבלות מעט יותר מחמירות בכל הנוגע לעבודה באנגליה, אבל למיטב ידיעתי זה אמור להשפיע על "מהגרים" עם MBA…

פרטים נוספים: http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/workingintheuk/eea

בהצלחה!

אור