Home פורומים הפורומים Forum: תהליך הקבלה Facebook and LinkedIn מענה ל־Facebook and LinkedIn

Avi
חבר
מספר הפוסטים: 41

To: All


קשה לי להאמין שהם בודקים. יש להם כל כך הרבה חומר לקרוא – אפליקיישן מלא, חיבורים, המלצות… כל זה אמור לתת תמונה מספיק שלמה של המועמד, ואני לא רואה אותם בודקים בנוסף פרופילים ברשתות חברתיות של אלפי מועמדים.
אולי הם בודקים רק כאלה שהם מתכננים לקבל. בכל אופן אני מסכים שכדאי להיות זהירים :)